Noordhollandse Zoogdier Studiegroep
Ontdek de wilde zoogdieren binnen je eigen provincie

Verspreiding in Noord-Holland

Soort van het jaar 2015: de das

Het jaar 2015 is door de Zoogdiervereniging en Stichting Das&Boom uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Er staan diverse activiteiten op het programma, met als belangrijkste een dassentelling en het verschijnen van een boek over de das. Daarnaast wordt het algemeen publiek voorgelicht over de das en zal er een symposium komen voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en beleidsmakers. Voor de jeugd wordt een lesbrief over de das gemaakt. Ook willen we promoten dat op meer plaatsen dassentunnels worden aangelegd om het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te brengen.

Behalve in de duinstreek en het Gooi kwam de das van oorsprong niet voor in Noord-Holland (Van Wijngaarden & Van den Pepppel 1960; 1964). Tot de periode 1955-1963 hebben een aantal dassen in de provincie stand weten te houden. Deze dieren leefden toen met name in het gebied van de 's Gravenlandse buitenplaatsen en aan de noordkant van het Gooi tussen Naarden en Huizen (Wiertz & Vink 1983, Vink 1993). In de jaren '60 van de vorige eeuw raakte de das uitgestorven in Noord-Holland.

Vanaf ca. 1985 is de dassenpopulatie in de omgeving van het Utrechtse dorp Hollandsche Rading, sterk gaan groeien en is de das weer Noord-Holland binnengetrokken. Inmiddels telt de zuidrand van het Gooi weer diverse bewoonde dassenburchten. De laatste jaren word de das ook weer met een enkele burcht aangetroffen aan de noordrand van het Gooi en op de 's Gravenlandse buitenplaatsen. Ook in het veenweidegebied rond Loosdrecht kan men de das tegenwoordig aantreffen, vooral dankzij de speciaal voor deze soort aangelegde dassenterpen (Vink, 2007).

Opmerkelijk blijft de aanwezigheid eind vorige eeuw van een vermoedelijk sollitaire das in het bos van de Muidense kruitfabriek. Hier werd de aanwezigheid van een das gedurende een aantal opeenvolgende jaren opgemerkt (Vink & Melchers 1995),